944

Guangyan Road, Guangzhong Road (05:30-22:30)

 1. Maotai Road, Loushanguan Road 1.

 2. Gubei Road, Tianshan Road 2.

 3. Daduhe Road, E Yunling Road 3.

 4. Daduhe Road, Jinshajiang Road 4.

 5. Daduhe Road, Meichuan Road 5.

 6. Daduhe Road, Beishi Road 6.

 7. Daduhe Road, Tongchuan Road 7.

 8. Daduhe Road, Taopu Road 8.

 9. Shanghai West Railway Station 9.

 10. Liujiaxiang 10.

 11. Fuping Road, Zhenhua Road 11.

 12. Guangquan Road, Xincun Road 12.

 13. Xincun Road, Xinhu Road 13.

 14. Xincun Road, Shuangshan Road 14.

 15. Xincun Road, Zhidan Road 15.

 16. Zichang Road, W Yanchang Road 16.

 17. W Yanchang Road, Yichuan Road (Yichuan 2nd Village) 17.

 18. W Yanchang Road, Hutai Road 18.

 19. Middle Luochuan Road, Hutai Road (Long-Distance Bus Station) 19.

 20. Middle Luochuan Road, Pushan Road 20.

 21. Zhabei Park 21.

 22. New Gonghe Road, Daning Road 22.

 23. New Gonghe Road, Guangzhong Road 23.

 24. Guangyan Road, Guangzhong Road 24.

Maotai Road, Loushanguan Road (05:30-22:30)

 1. Guangyan Road, Guangzhong Road

 2. Daning Road, New Gonghe Road

 3. New Gonghe Road, Middle Yanchang Road

 4. Zhabei Park

 5. Middle Luochuan Road, Pushan Road

 6. Middle Luochuan Road, Hutai Road (Long-Distance Bus Station)

 7. W Yanchang Road, Hutai Road

 8. W Yanchang Road, Yichuan Road (Yichuan 2nd Village)

 9. Zichang Road, W Yanchang Road

 10. Xincun Road, Zhidan Road

 11. Xincun Road, Shuangshan Road

 12. Xincun Road, Xinhu Road

 13. Guangquan Road, Xincun Road

 14. Fuping Road, Zhenhua Road

 15. Liujiaxiang

 16. Shanghai West Railway Station

 17. Daduhe Road, Taopu Road

 18. Daduhe Road, Tongchuan Road

 19. Daduhe Road, Beishi Road

 20. Daduhe Road, Meichuan Road

 21. Daduhe Road, Jinshajiang Road

 22. Daduhe Road, E Yunling Road

 23. Gubei Road, Tianshan Road

 24. Tianshan Road, Loushanguan Road

 25. Xianxia Road, Zunyi Road

 26. Maotai Road, Loushanguan Road