Bus 136

Huanghe Road (04:00-23:10)

Zhenbei New Estate (04:50-23:55)

 1. Huanghe Road

 2. N Chengdu Road

 3. Shimen No 2 Road

 4. Jiangning Road

 5. Xikang Road

 6. Jiaozhou Road

 7. W Wuning Road

 8. Wuning Road, Changshou Road

 9. Caojiadu

 10. Changning Road

 11. Tanjiadu Road

 12. Caoyang Road

 13. Baiyu Road

 14. Jinshajiang Road

 15. Yangliuqing Road

 16. Jiagang New Estate

 17. Meichuan Road

 18. Zhenru West Estate

 19. Beishi Road

 20. Zhengbei New Estate